گالری تصاویر

چای و چایکاری در ایران به روایت متن، آمار و تصویر

چای و چایکاری در ایران به روایت متن، آمار و تصویر


مقدمه، عمده فعالیت های انجام گرفته، برنامه های اجرایی و در دست اقدام، تسهیلات ارزان قیمت، آمار و تصاویر مربوط به چای

تصاویر برگزیده

تصاویر برگزیده


عکاس: مهدی مرتضایی - املش

عکس‌های برگزیده فراخوان عکس چای ایرانی

عکس‌های برگزیده فراخوان عکس چای ایرانی


عکس برگزیده اول در بخش دوربین تلفن همراه