ارائه خدمات فنی ـ مهندسی و مشاوره‌ای امور چای

تعداد بازدید : 3165

سازمان چای کشور به منظور نوسازی، بازسازی، حفظ، نگهداری، توسعه و فعالیت باغات چای کشور، کارخانجات چایسازی و صنایع وابسته به چای، اقدام به ارائه خدمات فنی - مهندسی و مشاوره¬ای نموده که به این منظور ابتدا متقاضیان به ادارات چای شهرستان¬های مربوطه مراجعه و ارائه درخواست می نمایند و ادارات چای شهرستان ضمن تشکیل پرونده اقدام به طرح موضوع در سازمان چای کشور نموده و معاونت های ذیربط سازمان اقدام به بررسی و نحوه ارائه خدمت نموده که پس از بررسی در کمیته فنی در صورت تصویب به اجرا گذاشته می شود. نتایج حاصل نیز مورد بررسی و بازخوردهای لازم به سازمان چای در راستای بهبود فرآیند منعکس می گردد.

فرمت : pdf حجم :99.1748 KB

لینک خدمت :

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است