خرید تضمینی برگ سبز چای

تعداد بازدید : 4561

به منظور خرید تضمینی برگ سبز چای، سازمان چای کشور از طریق وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب دستورالعمل تدوین لایحه بودجه سنواتی کشور نسبت به پیش¬بینی بودجه خرید تضمینی برگ سبز چای از طریق سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید. پس از ابلاغ بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه مطابق با مفاد ابلاغیه نسبت به اعلان فراخوان خرید تضمینی به کارخانجات چایسازی و چایکاران اقدام و متعاقب آن با کارخانجات چایسازی قرارداد منعقد می‌گردد. متعاقب موضوع، چایکاران نسبت به حمل برگ سبز چای به کارخانه اقدام و کارشناس ناظر با اطلاع از موضوع نسبت به درجه بندی جهت قیمت گذاری برگ سبز چای اقدام و طبق قیمت مصوب شورای اقتصاد، سازمان چای نسبت به پرداخت وجه برگ سبز چای طبق مراحل اداری در زمان مقتضی اقدام می¬نماید. سپس برگ سبز خریداری شده توسط سازمان چای مطابق با یارانه تعیین شده  به کارخانجات چایسازی طی مراحل اداری و مالی فروخته می شود و اقدامات پس از فروش مطابق با فرآیندهای پیش بینی شده جهت تسویه حساب و اتمام کار انجام می گیرد.

مراحل انجام فرآیند

فرمت : pdf حجم :165.9795 KB

لینک خدمت :     

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است