30 مهرماه آخرین روز خرید تضمینی برگ سبز چای

تعداد بازدید : 196

مهندس جهانساز رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تا 23 مهرماه 1400 حدود 130 هزارتن برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران خریداری گردید و از چایکاران خواست در فرصت باقیمانده تا پایان مهرماه نسبت به برداشت باقیمانده برگ سبز چای چین پاییزه اقدام نمایند. ایشان همچنین بابیان اینکه تا این تاریخ 88 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شد که دولت قدرالسهم خود را تا پایان شهریور تسویه حساب کرد و مابقی مطالبات چایکاران نیز در هفته های آینده به حساب چایکاران واریز می گردد.

نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها : سازمان چای کشور

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است