جلسه هماهنگی بررسی برنامه های راهبردی چای در بخش به باغی در معاونت بهبود و تولیدات چای سازمان چای کشور

تعداد بازدید : 159

این نشست به ریاست مهندس سازنده معاون بهبود و تولیدات سازمان چای و با حضور روئسای ادارات چای شهرستانها و کارشناسان در جهت بهبود خرید برگ سبز چای و بررسی برنامه های راهبردی سازمان چای در بخش به باغی

برگزار گردید. و مقرر گردید روئسای ادارات با کمک کارشناسان سازمان چای راهکارهای مناسب جهت رسیدن به این اهداف را بررسی و اجرایی نمایند.

نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها : سازمان چای کشور

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است