بازدیدمعاونین توسعه مدیریت و منابع و بهبود تولیدات چای سازمان چای کشور از کارخانجات شهرستانهای روسر و املش

تعداد بازدید : 229

با شروع برداشت چین سوم (تابستانه ) برگ سبز چای و بمنظور هماهنگی بیشتر در امرخرید تضمینی برگ سبز چای مهندس فیض پور معاون توسعه مدیریت و منابع و مهندس سازنده معاون بهبود تولیدات چای سازمان چای کشور بهمراه رئیس حراست سازمان چای و کارشناسان منطقه از کارخانجات شهرستانهای رودسر و املش بازدید کردند.در این بازدید آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای در شهرستانهای رودسر و املش با حضور روئسای ادارات بررسی شد که روند خرید تضمینی در این شهرستانها عادی بوده و تولید چای خشک در واحدهای تولیدی این شهرستانها نیز ادامه دارد.

نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها : سازمان چای کشور

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است