با شروع برداشت چین تابستانه برگ سبز چای رئیس سازمان چای کشوراز کارخانجات شهرستان لنگرود بازدیدکرد

تعداد بازدید : 173

با شروع برداشت چین تابستانه برگ سبز چای رئیس سازمان چای کشور از کارخانجات شهرستان لنگرود بازدید کرد. در این بازدیدکه رئیس حراست سازمان ،رئیس اداره چای شهرستان لنگرود و کارشناسان سازمان ایشان را همراهی کردند مهندس جهانساز ضمن گفتگو با چایکاران و با بیان اینکه در حال حاضر حدود 80 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت گردید از آنها خواست با توجه به شرایط آب و هوایی در برداشت برگ سبز چای دقت بیشتری نمایند تا مدیران واحدهای تولیدی بتوانند با تولید چای با کیفیت و عرضه در بازار داخلی هرچه سریعتر نسبت به پرداخت مابقی مطالبات چایکاران اقدام نمایند.ایشان در ادامه خاطرنشان کردند با توجه به شیوع بیماری کرونا رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مراکز خرید برگ سبز چای الزامی بوده و ناظرین چای با هماهنگی مدیران کارخانه از تجمع بیش از حد چایکاران در مراکز خرید جلوگیری نموده و هرچه سریعتر نسبت به توزین برگ سبز چای اقدام نمایند.

نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها : سازمان چای کشور

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است