برگزاری جلسه کمیته راهبردی چای در سازمان چای کشور

تعداد بازدید : 3640

روز دوشنبه مورخه 27 بهمن ماه 99 جلسه کمیته راهبردی چای به منظور هم اندیشی و سیاست گزاری های کلان و راهبردی چای کشور در سالن جلسات سازمان چای کشور به ریاست مهندس جهانساز برگزار گردید.در این جلسه که معاونین سازمان چای کشور ،دکتر سراجی ریاست محترم پژوهشکده چای،مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه چای وبرخی از  مدیران ستادی سازمان چای حضور داشتنددر ابتدای جلسه دستورات جلسه توسط مهندس مشتاق تشریح و تبیین شد و سپس مهندس جهانساز اهم چالش ها و دغدغه های صنعت چای در حوزه های مختلف اعم از تولید،فراوری و بازاریابی و ... را مطرح کردند.در ادامه دکتر سراجی ریاست محترم پژوهشکده چای نسبت به موضوعات علمی و پژوهشی از قبیل توسعه ارقام جدید چای و استفاده از فن آوری های نوین در حوزه چای و اهمیت دادن به سالم بودن و ارگانیک بودن چای داخلی و موارد مربوطه دیگر اشاره نمودند. سپس دیگر اعضاء حاضر در جلسه نیز نظرات خود رابیان نمودند و در پایان جلسه جمع بندی مناسبی توسط ریاست سازمان چای کشور به عنوان رئیس جلسه صورت پذیرفت

برچسب ها : سازمان چای کشور پژوهشکده چای

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است