30 دیماه آخرین مهلت ثبت درخواست در سامانه مسکن وزارت جهاد کشاورزی

تعداد بازدید : 1386

30 دیماه آخرین فرصت ثبت اطلا عات هویتی متقاضیان مسکن می باشد که این مهلت غیر قابل تمدید و آخرین مهلت جهت ثبت درخواست می باشد.

نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها : سازمان چای کشور

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است