کمیته های آموزش و ترویج،به باغی،وکارخانجات در هفته جاری در معاونت بهبود و تولیدات چای سازمان چای برگزار گردید.

تعداد بازدید : 791

این کمیته ها به ریاست مهندس فرهاد سازنده سرپرست معاونت بهبود و تولیدات چای سازمان جهت پیشبرد اهداف سازمان چای کشور برگزار شد دراین کمیته های تخصصی  که   نمایندگان پژوهشکده چای ،صندوق حمایت از  توسعه چای،وروئسا و کارشناسان سازمان چای حضور دارند که درکمیته آموزش و ترویج مقرر گردیدکه تقویم زمانی برنامه هایترویجی در شهرستانهای چایخیز در نیمه دوم سال تهیه و اجراء گردد و با همکاری پژوهشکده جلسات علمی و آموزشی برای بالابردن دانش علمی کارکنان و دست اندرکاران این صنعت برگزار گردد.

در کمیته به باغی نیز در مورد جلسات توجیهی پهنه بندی خاک با همکاری پژوهشکده چای و همچنین شناسنامه دار شدن باغات الگویی و ساماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه مکانیزاسیون بحث و تبادل نظر گردید.

کمیته کارخانجات هم در مورخه 16 دیماه 99 برگزار شد که اعضاء کمیته باتفاق با محوریت آموزش ناظرین و کارشناسان کارخانجات برای بالابردن کیفیت چای تولیدی در سال آینده موافقت و همچنین موارد و مشکلات موجود در حوزه کارخانجات(آزمایشگاه،صدور مجوز تاسیس کارخانه)با صدور شیوه نامه های کارشناسی شده برطرف گردد.

نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها : سازمان چای کشور پژوهشکده چای

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است