بررسی برخی خواص فیزیكی و شیمیایی روغن بذر چای

۲۵ آبان ۱۳۹۹ 3599

نویسندگان:   عطایی داوود، سحری محمدعلی، حامدی منوچهر
 
 چکیده:  در این پژوهش برخی خواص فیزیكی و شیمیایی روغن بذر چای ایرانی (رقم لاریجان) بررسی، و با ویژگی‌ های روغن ‌های استحصالی از دانه آفتابگردان (رقم فارس) و میوه زیتون ( رقم گیله زیتون) از نظر درصد اسیدهای چرب‌، عدد پراكسید، عدد یدی، ‌عدد صابونی و مدت زمان ماندگاری مقایسه شد. همچنین، روغن بذر چای در دو سطح پنج و ده سطح پنج و ده درصد‌، به روغن‌ های آفتابگردان و زیتون افزوده شد و ماندگاری آنها با شاهد مقایسه گردید.
نتایج نشان داد كه روغن بذر چای از نظر خواص تغذیه ای و پایداری،‌ روغنی مناسب است. آزمایش ماندگاری این روغن‌ ها در دمای 63 درجه سانتی ‌گراد نشان داد كه ماندگاری روغن بذر چای بیش از آفتابگردان و در حد ماندگاری آفتابگردان و زیتون افزوده شد و ماندگاری روغن آفتابگردان در حالت مخلوط بذر چای افزایش می ‌یابد.


برای دانلود نسخه PDF مقاله اینجا را کلیک نمایید.
 

نویسنده : اداره ترویج سازمان چای

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است