," />

ساماندهی، توان‌افزایی و حمایت از تشکل‌های تولیدی، توزیعی و اتحادیه‌های فعال در امور چای

تعداد بازدید : 1178

13022419112

در راستای افزایش بهره¬وری صنعت چای و مشارکت بخش غیردولتی، ساماندهی و توان¬افزایی تشکل¬های تولیدی، توزیعی و اتحادیه¬های فعال صنعت چای توسط سازمان چای انجام می¬گیرد. سازماندهی تشکل¬ها باعث رونق کشاورزی و افزایش درآمد چایکاران شده و با تسهیل پذیرش فن آوریهای نوین و به کارگیری منابع انسانی منطقه و بهره¬برداران ذینفع در حوزه چای، قدرت و توانایی چایکاران را برای استفاده بهینه از نیرو و استعداد¬های آنها شکوفا ساخته و منجر به ارتقای رفاه و آسایش آنان می شود. این امر با ایجاد زمینه و شرایط برای تعامل و ارتباط تولیدکنندگان و بهره¬برداران در قالب نهادها و تشکل¬های مردمی و غیر دولتی با تشکیلات دولتی ذیربط در فرایند دو سویه فراهم می¬شود. بدین نحو پس از نیازسنجی و کارشناسی در سازمان چای کشور، راهنمایی و مشاوره در خصوص ایجاد تشکل های مرتبط و موردنیاز انجام می گیرد در این راستا سازمان چای کشور پس از شکل گیری تشکل ها، با ارائه معرفی نامه تسهیلات جهت اجرای برخی از امور شامل مکانیزاسیون، به¬زراعی و... باغات چای از تشکل ها برای ساماندهی و  توان افزایی شان حمایت می کند. سازمان چای کشور بر روند اجرای امور مربوط نظارت می نماید.

مراحل انجام فرآیند

فرمت : pdf حجم :147.2715 KB

برچسب ها : ">

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است