," />

نظارت بر ترویج مصرف، عرضه، بازاریابی و تنظیم بازار چای کشور

تعداد بازدید : 1225

13022419111

در راستای حمایت از تولید چای داخل و مصرف کنندگان چای، سازمان چای اقدام به ساماندهی و برنامه ریزی در راستای نظارت بر ارتقاء کمی و کیفی تولید، ایجاد بستر مناسب عرضه و مشارکت با دستگاههای مرتبط در خصوص بررسی کیفی چای خارجی و تعیین میزان مصرف چای داخلی می نماید. بدین منظور سازمان چای با برگزاری جشنواره¬ها ( مثل تابستان 98)، تهیه کلیپ¬های ترویجی و همکاری در برگزاری نمایشگاه¬ها به ترویج مصرف چای داخل کمک کرده، همچنین با دستگاه¬های ذی¬ربط نسبت به تعیین میزان مصرف چای داخلی و مقدار مورد نیاز واردات چای همکاری کرده و با ارزیابی کیفی چای خارجی و داخلی به صادرات چای داخلی و واردات چای خارجی کمک می کند.

مراحل انجام فرآیند

فرمت : pdf حجم :237.7832 KB

برچسب ها : ">

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است