تبیین شرایط جوي چند روز آینده و صدور توصیه هاي هواشناسی کشاورزي براي چایکاران

تعداد بازدید : 824

ادامه برداشت برگ سبز چاي در چین سوم
 پناه گرفتن به مبان مناسب و جلوگیري از هر گونه عملیات در باغات چاي در زمان رعد و برق احتمالی
 جلوگیري از انجام محلول پاشی در اوایل هفته جاري

فرمت : pdf حجم :391.6416 KB

منبع : سازمان چای کشور

نویسنده : سازمان چای کشور

برچسب ها : سازمان چای کشور

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است