توصیه های فنی هواشناسی کشاورزی در حوزه چای در هفته جاری (21 تا 26 تیر99)

تعداد بازدید : 660

سازمان چای کشور، هواشناسی کشاورزی

توصیه های فنی هواشناسی کشاورزی در حوزه چای در هفته جاری (21 تا 26  تیر99)
 ادامه روند برداشت برگ سبز چاي
 حذف علف هاي هرز یکساله تابستانه و چندساله باغات چاي از طریق قطع، کندن و جمع آوري آنها
 پناه گرفتن به مکان مناسب در زمان رعد و برق احتمالی و جلوگیري از برداشت چاي
 استفاده از کود سرک در باغات چاي جهت آماده سازي براي برداشت سوم چاي در برخی مناطق چایخیز

فرمت : pdf حجم :501.1846 KB

برچسب ها : سازمان چای کشور هواشناسی کشاورزی (تهک)

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است