توصیه های فنی هواشناسی کشاورزی در حوزه چای در هفته جاری

تعداد بازدید : 501

1-آغاز برداشت برگ سبز چای چین دوم

2-جلوگیری از آبیاری در ساعات گرم روز

3-خودداری از محلول پاشی در زمان وزش باد

4- قراردادن برگ سبز برداشت شده زیر سایبان برای جلوگیری از آفتاب سوختگی برگ(کاهش کیفیت برگ سبز)فرمت : pdf حجم :558.5869 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است