معرفی کتاب درباره چای

این کتاب با عنوان" پیشرفت ها در زراعت چای" نوشته " M.K.V.Carr" در مورد موارد مختلف کاشت، داشت، برداشت و... پرداخته است و کتاب مناسبی برای استفاده است. شایان ذکر است این کتاب توسط محققان پژوهشکده چای ترجمه هم شده است.

  • نویسنده : M.K.V.Carr
  • تاریخ درج : ۱۰ آبان ۱۴۰۱
  • تعداد بازدید: 502
  • منبع : دانشگاه کمبریج