تمدید مهلت خرید برگ سبز چای تا 10 آبان

با توجه به شرایط آب و هوایی که موجب دیررس شدن برگ سبز چای در باغات گردیده و به منظور حمایت از چایکاران زحمتکش برای برداشت باقی مانده محصول، با موافقت وزیر محترم جهاد کشاورزی با درخواست سازمان چای کشور مقرر گردید خرید تضمینی برگ سبز چای تا روز 1401/08/10 تمدید شود.

  • نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور
  • تاریخ درج : ۱ آبان ۱۴۰۱
  • تعداد بازدید: 10458