صدور توصیه های هواشناسی کشاورزی دهه سوم مرداد 1401

صدور توصیه های هواشناسی کشاورزی دهه سوم مرداد 1401

  • نویسنده : کارشناس تهک، محمدجواد گل محمدی
  • تاریخ درج : ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
  • تعداد بازدید: 784
  • منبع : سازمان چای کشور، اداره کل هواشناسی گیلان