گزارش صادرات و واردات چای 1398 تا 1400

مقایسه تطبیقی آمار صادرات چای 12 ماهه سال¬های 1398 الی 1400 مقایسه تطبیقی آمار واردات چای 12 ماهه سال¬های 1398 الی 1400 ,نمودارهای مقایسه ای صادرات و واردات

بر اساس تحلیل آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران:

طی سال های 1398 تا 1400؛ مجموعا حدود 50/4 هزار تن چای از ایران صادر شده است که این یعنی به طور میانگین 16/8 هزار تن صادرات در سال

 همچنین در طی سال های 1398 تا 1400؛ مجموعا حدود 224/6 هزار تن چای به وارد کشور شده است که این یعنی به طور میانگین 74/9 هزار تن واردات در سال

 

گزارش صادرات و واردات چای  1398 تا 1400

  • نویسنده : مهندس مهران مهدی زاده
  • تاریخ درج : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • تعداد بازدید: 1682
  • منبع : گمرک جمهوری اسلامی ایران