پیشگیری و کنترل برگ ریزی در باغات چای

پیشگیری و کنترل برگ ریزی در باغات چای اهمیت کود پتاسیم در باغات چای توشیه های لازم و عملی برای جلوگیری از برگ ریزی مقدار مناسب استفاده از کود پتاسیم در باغات چای

پیشگیری و کنترل برگ ریزی در باغات چای
اهمیت کود پتاسیم در باغات چای
توشیه های لازم و عملی برای جلوگیری از برگ ریزی 
مقدار مناسب استفاده از کود پتاسیم در باغات چای

فایل PDF پیوست است

پیشگیری و کنترل برگ ریزی در باغات چای

  • نویسنده : دکتر احسان کهنه، دکتر احمد شیرین فکر، مهندس کتایون اسلامی و مهندس رقیه قنبرپور
  • تاریخ درج : ۱۶ آذر ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید: 1383
  • منبع : سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی