هرس باغات چای

تهیه و تنظیم:

دکترمحمدجواد گل محمدی

مهندس حمیدرضا شاهین

 

برای دانلودمقاله «هرس باغات چای» می توانید از گزینه زیر استفاده کنید:

  • نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور
  • تاریخ درج : ۱۰ آبان ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید: 1975
  • منبع : معاونت بهبود تولیدات چای سازمان چای کشور