مراحل چایسازی

مراحل چایسازی شامل پلاس، مالش، تخمیر و خشک به اختصار (تهیه: مهندس علی رنجبر)

پلاس : اولین مرحله چایسازی پلاس است که در آن رطوبت برگ سبز(آب درون سلول) کاهش می یابد تا قابلیت لوله شدن در درون مالش را پیدا کند. 

مالش: مالش دادن برگ های پلاس شده، مهمترین مرحله تولید چای سیاه ارتدوکس را تشکیل می دهد.

تخمیر: تخمیر یکی از مراحل حساس بیوشیمی چای است.

 

خشک:هدف از خشکانیدن برگ های تخمیر یافته، توقف کامل فعالیت بیوشیمیایی آنزیم ها و جلوگیری از تبدیل مواد محلول به مواد غیرمحلول و بلاخره حذف رطوبت زائد و تثبیت خواص غذایی موجود در برگ های چای تخمیر یافته است.

(توضیحات کامل تر در فایل ضمیمه آمده است)
 

 

  • نویسنده : مهندس علی رنجبر رئیس اداره آزمایشگاه سازمان چای کشور
  • تاریخ درج : ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید: 2833
  • منبع : اداره آزمایشگاه سازمان چای کشور