گزارش تحلیلی صادرات و واردات انواع چای در سال ¬1399

مقایسه تطبیقی آمار صادرات و واردات چای در سال 1399

گزارش تحلیلی صادرات و واردات انواع چای در سال ¬1399

مقایسه تطبیقی آمار صادرات و واردات چای در سال 1399

گزارش تحلیلی صادرات و واردات انواع چای در سال ¬1399

  • نویسنده : مهران مهدی زاده-تحلیلگر امور اقتصادی و با زرگانی
  • تاریخ درج : ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید: 2847
  • منبع : سازمان چای کشور