معرفی گونه مهاجم Commelina communis در باغات چای

معرفی گونه مهاجم Commelina communis در باغات چای

معرفی گونه مهاجم Commelina communis در باغات چای

نشریه ترویجی از پژوهشکده چای 

 

معرفی گونه مهاجم Commelina communis در باغات چای

  • نویسنده : احسان کهنه، سید تقی میرقاسمی، محمود بیدار لرد، افشین ولایی، علی سراجی و محمدنقی پاداشت دهکایی
  • تاریخ درج : ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید: 2994
  • منبع : پژوهشکده چای