معرفی گونه مهاجم Commelina communis در باغات چای

معرفی گونه مهاجم Commelina communis در باغات چای

معرفی گونه مهاجم Commelina communis در باغات چای

نشریه ترویجی از پژوهشکده چای 

 

  • نویسنده : احسان کهنه، سید تقی میرقاسمی، محمود بیدار لرد، افشین ولایی، علی سراجی و محمدنقی پاداشت دهکایی
  • تاریخ درج : ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
  • تعداد بازدید: 699
  • منبع : پژوهشکده چای