توصیه های فنی هواشناسی کشاورزی در حوزه چای در هفته جاری (6تا11دیماه 99)

آغاز عملیات هرس با توجه به دستورالعمل های سازمان چای کشور ،زهکشی باغات چای ،حذف علف های هرز

  • نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور
  • تاریخ درج : ۸ دی ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید: 235