نشست هماهنگی ادامه اجرای طرح باغ و کارخانه در 6 ماهه دوم سال در راستای بهزراعی باغات

این نشست روز پنجشنبه 29 آبانماه 99 در سالن جلسات سازمان چای برگزار گردید. که در این جلسه مهندس جهانساز رئیس سازمان چای کشور،مهندس طاهرزاده مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه چای،کارشناسان سازمان و مدیران کارخانجات چای و عواملی که در طرح باغ و کارخانه مشارکت داشتند حضور یافتند که همگی نقطه نظرات و مباحث خود را در مورد این طرح و نقاط مثبت و منفی آن را ارزیابی کردند. در ادامه مهندس جهانساز ضمن تشکر از همه دست اندرکاران این طرح که در طی دوره بهره برداری با سازمان چای همکاری نمودند خاطر نشان کردند که در 6 ماهه دوم تمام تلاش سازمان چای در راستای ارتقاء اجراء بهزراعی و اصلاح و احیاء باغات چای می باشد که در این زمینه سازمان چای کشور و صندوق حمایت از توسعه چای آمادگی لازم را برای ارائه تسهیلات لازم به چایکاران و رسیدن به اهداف عالی سازمان برای بالا بردن کیفیت برگ سبز و افزایش سطح زیر کشت چای را دارد.

نشست هماهنگی ادامه اجرای طرح باغ و کارخانه در 6 ماهه دوم سال در راستای بهزراعی باغات
نشست هماهنگی ادامه اجرای طرح باغ و کارخانه در 6 ماهه دوم سال در راستای بهزراعی باغات

  • نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور
  • تاریخ درج : ۲۹ آبان ۱۳۹۹
  • تعداد بازدید: 253