مقایسه تطبیقی صادرات و واردات چای/ مهران مهدیزاده

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ 11139

به گزارش روابط عمومی سازمان چای کشور، میزان صادرات و واردات چای کشور در 4 ماهه نخست سال جاری (1398) و سال گذشته (1397) به طور تطبیقی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته و در قالب جداول و نمودارهای زیر منتشر می گردد.

طبق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، جداول حکایت از کاهش میزان صادرات در سال جاری نسبت به سال گذشته دارد که می توان از جمله دلایل کاهش میزان صادرات چای را رشد کیفی سازی چای، حمایت و استقبال مصرف کنندگان به خرید و مصرف چای داخلی که محصولی سالم و عاری از هرگونه سموم شیمیایی می باشد، در سال مزین به «رونق تولید» دانست. همچنین جداول حکایت از رشد 80 درصدی میزان واردات در چهار ماهه نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال 1397 دارند. گفتنی است سال گذشته حدود 62 هزار تن چای از 10 کشور وارد شده و تداوم روند فعلی واردات نشان می دهد که چای به میزان نیاز و حتی بیش از آن وارد و به بازار عرضه شده است که می توان قدرت رقابت پذیری چای داخلی را نسبت به چای خارجی کاهش دهد. از سویی با احتساب قیمت میانگین یک کیلوگرم 4.95 دلار، تورم و میزان سود متعارف بازار قیمت های چای خارجی به آسانی چه با ارز دولتی (تا ابتدای تیرماه 1398) و چه با ارز نیمایی (بعد از تیر ماه 1398) قابل محاسبه است. خاطر نشان می سازد که حدود 80 درصد واردات چای در سال جاری نیز به 3 ماه نخست اختصاص دارد.

نویسنده : روابط عمومی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است