تبیین شرایط جوي چند روز آینده و صدور توصیه هاي هواشناسی کشاورزي براي چایکاران

تعداد بازدید : 377

 حذف علف هاي هرز یکساله تابستانه و چندساله باغات چاي از طریق قطع، کندن و جمع آوري آنها
 استفاده از کود سرک در باغات چاي جهت آماده سازي براي برداشت سوم چاي در برخی مناطق چایخیز
 محلول پاشی باغات چاي ترجیحا در صبح یا غروب و در زمان عدم وزش باد

هواشناسی

فرمت : pdf حجم :440.2051 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است