تبیین شرایط جوي چند روز آینده و صدور توصیه هاي هواشناسی کشاورزي براي چایکاران

تعداد بازدید : 456

 ادامه روند برداشت برگ سبز چاي در روزهاي پایانی برداشت دوم
 حذف علف هاي هرز یکساله تابستانه و چندساله باغات چاي از طریق قطع، کندن و جمع آوري آنها
 پناه گرفتن به مکان مناسب در زمان رعد و برق احتمالی و جلوگیري از برداشت چاي
 استفاده از کود سرک در باغات چاي جهت آماده سازي براي برداشت سوم چاي در برخی مناطق چایخیز
 آبیاري و محلول پاشی باغات چاي ترجیحا در صبح یا غروب و در زمان عدم وزش باد

فرمت : pdf حجم :482.0244 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است