قانون بودجه سال 1399

تعداد بازدید : 158

برای دانلود فایل های مربوطه روی فایل PDF کلیک کنید:

پيوست شماره 1-اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

فرمت : pdf حجم :2230.707 KB

پيوست شماره2-درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي

فرمت : pdf حجم :1890.615 KB

پيوست شماره3-بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

فرمت : pdf حجم :11782.49 KB

پيوست شماره4-اعتبارات هزينه ای دستگاه هاي اجرايي برحسب برنامه، خروجي و بهاي تمام شده

فرمت : pdf حجم :11782.49 KB

گزارش بودجه استان ها در سال 1399

فرمت : pdf حجم :2827.019 KB

قانون بودجه سال 1399

فرمت : pdf حجم :10952.59 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است