لایحه بودجه سال 1399

تعداد بازدید : 250

برای دانلود فایل های مربوطه روی فایل PDF کلیک کنید:

پیوست شماره 1 = اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

فرمت : pdf حجم :2230.707 KB

پیوست شماره 2 = درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

فرمت : pdf حجم :1890.615 KB

پیوست شماره 3 = بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

فرمت : pdf حجم :11782.49 KB

پیوست شماره 4 - قسمت اول = اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی بر حسب برنامه ، خروجی و بهای تمام شده

فرمت : pdf حجم :2308.58 KB

پیوست شماره 4 - قسمت دوم = اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی بر حسب برنامه ، خروجی و بهای تمام شده

فرمت : pdf حجم :2939.828 KB

گزارش بودجه استان ها

فرمت : pdf حجم :2827.019 KB

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

فرمت : pdf حجم :2194.512 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است