توصیه های فنی هواشناسی کشاورزی در حوزه چای در هفته جاری (24 تا 29 خرداد 99)

تعداد بازدید : 509

توصیه های فنی هواشناسی کشاورزی در حوزه چای در هفته جاری (24 تا 29 خرداد 99)

 محلول پاشی کودهاي سرک )نیتروژنه و پتاسه( و کود ریز مغذي سولفات روي و آبیاري باغات چاي ترجیحا در صبح یا غروب
 خودداري از محلول پاشی در زمان ورزش باد به دلیل بادبردگی

فرمت : pdf حجم :555.2773 KB

نویسنده : سازمان چای کشور

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است