توصیه های هفتگی هواشناسی در حوزه چای(26اردیبهشت لغایت 2خرداد)

تعداد بازدید : 2074

(توصیه های هفتگی هواشناسی در حوزه چای(26اردیبهشت لغایت 2خرداد)
 ادامه برداشت برگ سبز چاي در شهرستان هاي چایخیز در هفته جاري
 تسریع در برداشت برگ سبز قبل از بارندگی جهت جلوگیري از کاهش کیفیت

http://gilmet.ir/aaaa/agriculture/document/toosieh.pdf?=8493

فرمت : pdf حجم :478.8975 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است