توصیه های هواشناسی کشاورزی در حوزه چای(21اردیبهشت تا 25 اردیبهشت99):

تعداد بازدید : 2121

توصیه های هواشناسی کشاورزی در حوزه چای(21اردیبهشت تا 25 اردیبهشت99):

1-    ادامه برداشت برگ سبزچای با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی درهفته جاری
پناه بردن به مکان مناسب در زمان رعدوبرق هنگام برداشت چای و ...
عدم استفاده از دستگاههای برداشت چای در زمان رعدوبرق

فرمت : pdf حجم :437.0947 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است