توصیه های هواشناسی کشاورزی در حوزه چای(20اردیبهشت تا 25 اردیبهشت99

تعداد بازدید : 2040

توصیه های هواشناسی کشاورزی در حوزه چای(21اردیبهشت تا 25 اردیبهشت99):

1-    ادامه برداشت برگ سبزچای با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی درهفته جاری

2-پناه بردن به مکان مناسب در زمان رعدوبرق هنگام برداشت چای و ...

3-عدم استفاده از دستگاههای برداشت چای در زمان رعدوبرق


فرمت : pdf حجم :437.0947 KB

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است