هم اندیشی اداره چای و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شفت

۹ , اسفند , ۱۳۹۷

جلسه هم اندیشی درراستای برنامه های افزایش تولید با بررسی مسائل و مشکلات و رهکارهای محصول چای شهرستان با همکاری اداره چای و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شفت با حضور مهندس مشتاق نماینده سازمان چای در امور استان ها و مجلس برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت:

پهنه بندی و اجرای برنامه های آموزشی ترویجی، بهزراعی باغات چای، توزیع کود و تغذیه باغات، آبیاری تحت فشار در باغات چای، مکانیزاسیون و فرآوری چای در کارخانجات و حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری باغات چای

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ هم اندیشی اداره چای و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شفت ” ارسال نشده است.

نظر بدهید