جلسه هماهنگی اداره چای و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیاهکل

۹ , اسفند , ۱۳۹۷

در ادامه جلسات هماهنگی ادارات چای شهرستان های چایخیز، جلسه هماهنگی اداره چای شهرستان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیاهکل با حضور مهندس مشتاق نماینده سازمان چای در امور استان ها و مجلس برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت:

پهنه بندی و اجرای برنامه های آموزشی- ترویجی، بهزراعی باغات چای، توزیع کود و تغذیه باغات، آبیاری تحت فشار در باغات چای، مکانیزاسیون و فرآوری چای در کارخانجات و حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری باغات چای

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ جلسه هماهنگی اداره چای و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیاهکل ” ارسال نشده است.

نظر بدهید