کلیه مطالبات چایکاران پرداخت شد

16 , بهمن , 1397

کلیه مطالبات چایکاران تسویه شد (97/11/11). در سال 97 مقدار 112،736 تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شد. مجموع قدرالسهم دولت و کارخانجات چایسازی به مبلغ حدود 220 میلیارد و 310 میلیون تومان بود.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ کلیه مطالبات چایکاران پرداخت شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید