برگزاری دوره آموزشی ترویجی برای چایکاران شهرستان فومن

13 , بهمن , 1397

به منظور توسعه دانش بهره برداران با علم روز در راستای اقتصادی تر نمودن تولید با کاهش هزینه، دوره آموزشی ترویجی چای برای چایکاران شهرستان فومن در مرکز خدمات کشاورزی ماکلوان با همکاری سازمان چای کشور، پژوهشکده چای و جهاد کشاورزی شهرستان فومن در تاریخ 8 بهمن 97 برگزار گردید.در این دوره آموزش های مربوط به مراحل داشت و برداشت محصول چای اعم از توصیه های کودی، شخم، هرس و برداشت چای برای چایکاران ارائه و به سوالات چایکاران در زمینه های مختلف چای پاسخ داده شد.

مدرسین دوره: مهندس بهروزعلینقی پور، دکتر سمر رمزی

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ برگزاری دوره آموزشی ترویجی برای چایکاران شهرستان فومن ” ارسال نشده است.

نظر بدهید