واریز 184 میلیون تومان از مطالبات چایکاران

۲۴ , دی , ۱۳۹۷

روز سه شنبه (97/10/24) مبلغ  184 میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. به این ترتیب تاکنون مبلغ 217 میلیارد و 552 میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز واریز شده است. شایان ذکر است، قدرالسهم دولت به طور صد درصدی پرداخت شده و مطالبات باقی مانده مربوط به قدرالسهم کارخانجات می باشد که پس از وصول تدریجی از کارخانجات در اسرع وقت به حساب چایکاران محترم واریز می گردد.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 184 میلیون تومان از مطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید