چای در زمستان

۲۳ , دی , ۱۳۹۷

عملیات هرس باغات چای و شخم از عملیات مهم در باغات چای در فصل خواب بوته های چای می باشد.

 

 

 

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ چای در زمستان ” ارسال نشده است.

نظر بدهید