واریز 309 میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز

۷ , آذر , ۱۳۹۷

روز چهارشنبه (97/09/07) مبلغ  309 میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. به این ترتیب تاکنون مبلغ 214 میلیارد و 428 میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز واریز شده است.

شایان ذکر است، قدرالسهم دولت به طور صد درصدی پرداخت شده و مطالبات باقی مانده مربوط به قدرالسهم کارخانجات می باشد که پس از وصول تدریجی از کارخانجات در اسرع وقت به حساب چایکاران محترم واریز می گردد.

 

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 309 میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز ” ارسال نشده است.

نظر بدهید