تاثیر فواصل و الگوی برگ چینی در ارتقا کیفیت و عملکرد چای سیاه

۶ , آذر , ۱۳۹۷

نشریه فنی – ترویجی

موضوع: تاثیر فواصل و الگوی برگ چینی در ارتقا کیفیت و عملکرد چای سیاه

نویسنده: کوروش مجد سلیمی

22 صفحه

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

پژوهشکده چای

برای دریافت فایل اینجا کلیک فرمایید.

هیچ نظری برای “ تاثیر فواصل و الگوی برگ چینی در ارتقا کیفیت و عملکرد چای سیاه ” ارسال نشده است.

نظر بدهید