واریز 2 میلیارد و 151میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز

۵ , آذر , ۱۳۹۷

روز دوشنبه (97/09/05) مبلغ  2 میلیارد و 151 میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. به این ترتیب تاکنون مبلغ 214 میلیارد و 119 میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز واریز شده است.

شایان ذکر است، قدرالسهم دولت به طور صد درصدی پرداخت شده و مطالبات باقی مانده مربوط به قدرالسهم کارخانجات می باشد که پس از وصول تدریجی از کارخانجات در اسرع وقت به حساب چایکاران محترم واریز می گردد.

 

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 2 میلیارد و 151میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز ” ارسال نشده است.

نظر بدهید