واریز 462 میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز

۲۹ , آبان , ۱۳۹۷

روز سه شنبه (97/08/29) مبلغ  462 میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. به این ترتیب تاکنون مبلغ 211 میلیارد و 968 میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز واریز شده است.

شایان ذکر است، قدرالسهم دولت به طور صد درصدی پرداخت شده و مطالبات باقی مانده مربوط به قدرالسهم کارخانجات می باشد که پس از وصول تدریجی از کارخانجات در اسرع به حساب چایکاران محترم واریز می گردد.

 

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 462 میلیون تومان از مطالبات چایکاران عزیز ” ارسال نشده است.

نظر بدهید