گزارش تصویری از حضور رئیس و کارکنان سازمان چای کشور در راهپیمائی مردمی یوم الله 13آبان

13 , آبان , 1397
DSC07836

DSC07815 DSC07819 DSC07820 DSC07821 DSC07824 DSC07825 DSC07826 DSC07828 DSC07833 DSC07836 DSC07840 DSC07847 DSC07850 DSC07867 DSC07877 DSC07878 DSC07884 DSC07885 DSC07887 DSC07889 DSC07890 DSC07891 DSC07893 DSC07894 DSC07902 DSC07904 DSC07907 DSC07909 DSC07915 DSC07930 DSC07935DSC07919

هیچ نظری برای “ گزارش تصویری از حضور رئیس و کارکنان سازمان چای کشور در راهپیمائی مردمی یوم الله 13آبان ” ارسال نشده است.

نظر بدهید