تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی؛ مرگ تدریجی کشاورزی

۱۲ , آبان , ۱۳۹۷

همه با هم حافظ زمین باشیم.

با حفظ زمین های کشاورزی، وطن و سفره ی زیباتری داریم.

زمین های کشاورزی سرمایه های ملی هستند.

حفظ اراضی کشاورزی، ضامن تامین امنیت غذایی و استقلال کشور است.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی؛ مرگ تدریجی کشاورزی ” ارسال نشده است.

نظر بدهید