واریز 2 میلیارد و 156 میلیون تومان از مطالبات چایکاران

6 , آبان , 1397
13921101112737631955224

 روز یک شنبه (97/08/06) مبلغ 2 میلیارد و 156 میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. بدین ترتیب کل پرداختی تاکنون مبلغ 194 میلیارد و 19 میلیون تومان می باشد.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 2 میلیارد و 156 میلیون تومان از مطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید