تقدیر و تشکر از همکاران ناظر اداره چای شهرستان رشت

2 , آبان , 1397

با توجه به پایان خرید برگ سبز چای از چایکاران در فصل زراعی 97 از همکاران ناظر خرید و مالی برگ سبز چای شهرستان رشت تقدیر و تشکر به عمل آمد. شهرستان رشت با داشتن 6 کارخانه چایسازی در سال جاری 5،886 تن برگ سبز چای (5/2 درصد) از چایکاران خریداری کرده است.

 

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ تقدیر و تشکر از همکاران ناظر اداره چای شهرستان رشت ” ارسال نشده است.

نظر بدهید